Navigering Start Support Epost
Epost PDF Skriv ut E-postadress

När Du blev kund fick Du uppgifter för Ditt epost-konto. Vi hoppas Du sparat dessa uppgifter på ett säkert ställe, om inte kan vi återskapa uppgifterna med visst arbete.

Här informerar vi om de gemensamma funktioner och inställningar Du kan behöva.

Installera epost-konto i epost-program

För att installera kontot i epost-läsare som Outlook eller ThunderBird, välj menyn Verktyg/Konton (eller motsvarande). Du kan ha fler än ett epost-konton installerade. Guiden frågar efter bl.a.:

- Användarnamn och lösenord, motsvarar de uppgifter Du fick när kontot skapades.

- Server för inkommande epost (POP3): mail.eldata.se (eller mail.dindoman där dindoman motsvarar Ditt domännamn)

- Server för utgående epost (SMTP): ange samma som inkommande

OBS: Många bredbandsleverantörer spärrar port 25 för utgående epost. Ändra till port 366 under fliken Avancerat om det går att hämta men inte skicka epost.

Webbmail inloggningWebbmail

På resande fot eller då man bara vill kolla vad som inkommit kan webmail på adressen webmail.eldata.se (eller webmail.dindoman där dindoman motsvarar Ditt domännamn) användas för att läsa epost direkt i webbläsaren. Du loggar in med användarnamn och lösenord som erhölls när kontot skapades (eller det lösenord Du själv ändrat till).

I webbmailen kan även lösenordet bytas under Inställningar/Konto. Byt gärna till något som är lätt för Dig att komma ihåg men svårt för andra att gissa.

Administration av mailkonton

Oftast sköter vi uppläggning av nya epostkonton och hantering av inställningar för dem åt Dig, men om Du själv önskar kontroll över konton i Din domän kan vi erbjuda inställningen "Domain Administrator" på ett epost-konto.Genom inloggning på en annan adress får Du en kontrollpanel för konton i domänen och kan själva lägga till eller ta bort konton samt ändra inställningar, inklusive byta lösenord.

Av Erik Liljencrantz 2008-09-24 21:29, uppdaterad 2008-10-08 22:33