Väderstation installerad PDF Skriv ut E-postadress
Firmans webbkamera har utökats med en liten väderstation som kopplats till webben.

Det handlar om en enkel modell från Kjell & Co som mäter temperatur, vind, nederbörd och tryck med en uppsättning trådlösa utesensorer som skickar data till inomhusenheten.

Denna har USB-anslutning och med programmet EasyWeather igång loggas data var femte minut till en Access-databas.

Genom lite programmering skickas dessa data löpande till webbserverns databas och på sidan med webbkamera ritas grafer för senaste dygnet, med föregående dygn som jämförelse. Kika här.

Detta har kanske inte så mycket med företagets egentliga verksamhet att göra, men är ett exempel på ihopkoppling av utrustning för att kunna förmedla information på nätet - har Du data eller något Du vill mäta kan vi säkert bistå med en lösning som gör informationen tillgänglig för fler.

Väderstationen från Kjell & Co.

Av Erik Liljencrantz 2015-08-20 11:54, uppdaterad 2015-08-20 12:14