Uppgradering epost-server 26-27/12 PDF Skriv ut E-postadress

Efter tester och provdrift med ny server är det dags att driftsätta en ny, snabbare och mer flexibel server för epost-hanteringen den 26-27 december. Genomfört med lyckat resultat! 

För att minimera påverkan för våra kunder planeras detta till natten mellan tisdag 26:e december och onsdag 27:e december (ursprungligen planerat 22-23 december men framflyttat pga jul). Från straxt efter midnatt kan det under någon timme vara svårt att hämta eller skicka epost. Eventuellt inkommande meddelanden kommer dock att buffras och nå fram något senare.

Det är vår förhoppning att uppgraderingen knappt skall märkas, dock kommer det efter uppgraderingen gå snabbare att hämta epost, både med traditionella epost-program via POP/IMAP och i webbmailen.

Klart: gamla servern stoppad kl 1:01 och nya med alla filer uppdaterade startad kl 1:11 - endast 10 minuters avbrott för serverbytet. Hämta epost och framförallt webmailen känns radikalt mycket snabbare tack vare nyare hårdvara (snabbare diskar, mer minne).

Av Erik Liljencrantz 2012-12-15 21:18, uppdaterad 2012-12-27 01:41