Snabbare PHP-visning PDF Skriv ut E-postadress

APC logoNär webbsidor byggs dynamiskt med PHP går det åt tid för att sammanställa innehållet. Vi har på vår server snabbat upp sidgenereringen till dubbel fart genom ett enkelt tillägg: APC för PHP!

Tillägget APC kopplar in sig i PHP och sparar undan en tolkad version av varje PHP-kodfil. När filen körs igen (som för att visa nästa sida eller för att visa sidan för en annan användare) kan den undansparade versionen köras direkt istället för att läsas och tolkas igen.

Särskilt portaler som Joomla laddar in många moduler för varje sida (det handlar ofta om mer än 10 000 rader kod att ladda in). En stor del av serverns arbete läggs då på att läsa och tolka samma scriptfiler igen och igen. Med APC kontrolleras att den i minnet undanlagrade och tolkade versionen motsvarar filen på disken och då så är fallet återanvänds den redan tolkade koden.

Några snabba tester visar att sidgenereringen går dubbelt så snabbt och ofta, från kring 160 ms för några sidor utan APC till neråt 60 ms med APC (efter en första sidvisning i portalen som tog uppåt 190 ms).

Våra Joomla-kunder tjänar direkt på denna optimering då sidgenereringen på servern går dubbelt så snabbt. Har Du en server med PHP kan vi bistå med att installera APC som ett mycket enkelt och effektivt sätt att få mer kraft ur samma hårdvara - helt utan ändringar i de PHP-applikationer som körs på servern.

Av Erik Liljencrantz 2009-07-15 15:55, uppdaterad 2009-07-15 16:36