Uppgraderingsverktyg Joomla PDF Skriv ut E-postadress

Portalverktyget Joomla som vi bygger portaler med uppdateras ofta, både med förbättrade funktioner och säkerhetsfixar. För redan installerade portaler där kundanpassning gjorts även av delar av Joomla, blir det besvärligt att uppgradera. Vi har nu tagit fram ett eget verktyg som sammanför ändringar för varje källfil i portalen med uppdaterade filer i den nya versionen.

Sedan våren 2008 när den officiella versionen av Joomla 1.5 släpptes har det på knappt ett år släppts 9 uppdateringar och aktuellt versionsnummer i januari 2009 är 1.5.9. Då hela Joomla-verktyget består av över 3000 filer är det inte helt enkelt att manuellt hålla reda på om någon fil ändrats.

Vårt verktyg går igenom hela portalen fil för fil och jämför denna med ursprungsversionen av filen. Är den oförändrad installeras den nya filen, annars sammanfogas gjorda ändringar med ändringar i den nya filen. Detta gör att en portal tämligen enkelt och automatiserat kan uppdateras utan att kundspecifika anpassningar går förlorade.

Vi erbjuder en tjänst som inkluderar uppgraderingar av Joomla för att ge Dig som kund en så bra och säker portal som möjligt. Detta är en stor skillnad mot webbhotell som via någon kontrollpanel kan låta Dig installera Joomla, men sedan är det också Du själv som får sköta uppgraderingarna för att inte riskera en hackad portal eller att man drabbas av irriterande buggar.
Av Erik Liljencrantz 2009-02-02 22:04